ICCI 2012 18. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı sonuç bildirgesi yayınlandı

18-icci-enerjivecevrekonf-sonucEnerjinin modern yaşamın bir gereği olarak, üretiminden taşınmasına ve tüketilmesine kadar her bir noktada verimli, ucuz, kaliteli, sürekli, sürdürülebilir ve yenilikçi yöntem, teknoloji ve araçlarla kullanılabilmesi için ICCI 2012'de aşağıdaki maddelerle sınırlı olmamak üzere, Türkiye enerji sektörünün bir bütün olarak sorunları ve çözümleri ile ilgili görüş ve öneriler geliştirilmiştir.

 

Bu görüş ve öneriler doğrultusunda;

Genel

- Enerji teknolojilerinin her bir noktasında, üretiminden iletim ve dağıtımına, mümkün olduğunca yerli sanayinin gelişmesinin desteklenmesi ve yerli kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanılmasının önemi,

 - Türkiye elektrik şebekesinin modernleştirilmesi için gerek iletim gerek dağıtım gerekse de tüketim noktalarında akıllı sistemlerin devreye alınabileceği ve bunların olası etkileri,

- Türkiye'de bir enerji borsası kurulması için bir fikir birlikteliği olduğu,

- Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya gibi gelişen ekonomilerin, kaya gazının ve temiz enerji kaynaklarındaki teknolojik gelişimlerin yakından izlenmesi gerektiği,

- Enerjide risk yönetiminin önemi,

- Küresel, bölgesel ve ulusal analizlerle enerji sektörünün oluşan yeni durumlar ve fırsatlardan en üst düzeyde faydalanmasının önemi,

- Lisanssız üretim tesislerinin devreye alınmasında dağıtım şirketlerinin önemi ve mevzuatsal sorunlar,

- Yerli elektromekanik sanayisinin geliştirilmesinin önemi ve aciliyeti,

- Yerli imalat sanayinin kümeleşme örnekleri ile kurulabileceği,

 

Türkiye Yakın Çevresi ve Dünya ile Enerji İlişkileri

- Türkiye'nin enerji kadar enerji diplomasisine, ilişkilerine önem vermesi gerektiği, başarılı bir enerji politikasının ortak bir akılın sonucu olacağı,

- Doğalgazın enerji düzlemini değiştireceği, temiz enerji kullanımı ve yeni kaynakların önemli olduğu ve Irak gazının Türkiye'ye getirilmesinin önemi,

 

Piyasa

- Daha da sofistike bir hale gelen Elektrik Piyasasında değişimler, gelişmeler, mevzuat ve uygulamalar da hız kazanıldığı, yeni konuların gündemimize girdiği, özellikle Yenilenebilir, Lisanssız Üretim, Dağıtım yatırımları konusunda gelişmelerin olduğu,

- Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda ve sonrasında, yenilenebilir enerjinin artık enerji piyasasının asli unsurlarından biri olacağının farkında olarak, bu sorunlara eğilmenin ve çözüm önerilerini doğru analiz etmenin önemli olduğu,

- Doğalgaz piyasalarındaki hem küresel hem de ülkemiz gelişmeleri dikkate alındığında, daha esnek ve özel sektöre açık ve piyasasının işlemesi için olmazsa olmaz olan gerekli altyapı yatırımlarının zamanında yapılmasının temin edilmesi gerektiği,

- Elektrik sektöründe daha gelişmiş enstrümanlara ihtiyaç bulunduğu ve bu yolda adımların atıldığı,

- Elektrik piyasası kanunundaki değişikliklerle yeni mekanizma ve süreçlerin devreye girerek daha etkin ve verimli bir piyasa yapısının hedeflendiği,

- Elektrik piyasasında rekabetçi bir yapının gerekliliği,

- Petrol piyasasının Türkiye'nin en büyük enerji piyasalarından biri olduğu ve sorunlarına kulak verilmesi gerektiği,

 

Yatırım, Özelleştirme ve Finans

- Türkiye'nin ihtiyacı olan enerji yatırımlarının zamanında gerçekleşmesi için finansmanın ve finans kurumlarının giderek artan bir yere sahip olduğu,

- Elektrik piyasasında üretim ve dağıtım özelleştirmeleri ile üretimin ve dağıtımın daha verimli ve maliyet etkin çalışmasının hedeflendiği ve bu yolda adımlar atıldığı,

- Türkiye'nin hidroelektrik yatırımlarının gerçekleştirilmesinin kolay süreçler olmadığı ve bu konunun sadece bir mühendislik sorunu değil, çok paydaşlı bir problem çözümlemesi olduğu,

 

Hukuk ve Mevzuat

- Enerji mevzuatı ve enerji yatırımlarının hayata geçirilmesinde hukuki süreçlere ve sorunlara dikkat edilmesi gerektiği ve iyileştirmelerin yapılabileceği,

 

Yeni Teknolojiler

- Yeni teknolojilere geçişin teşvik edilerek, kaynakların daha verimli kullanımının sağlanması,

- Enerjinin her alanında yeni teknolojilerin dikkatle takip edilmesi,

 

İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji Verimliliği

- İklim değişikliğinin enerji sektörüne etkilerinin doğru analiz edilerek bir an önce gerekli adımların atılması gerektiği,

- Türkiye'nin hızla artan emisyonlarına karbon piyasaları da dahil olmak üzere serbest piyasa çerçevesinde önlemler alınmasının önemi,

- Kalkınma hamlelerini sürdürülebilir kılabilmek için enerji, ekoloji ve ekonomi konuları arasında uyumun sağlanması gerektiği,

- Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ile tasarruf edilen enerjinin bir enerji kaynağı olarak ele alınması gerektiği,

- Enerji verimliliği politika ve stratejilerinin uygulanabilmesi, başarılı sonuçların alınabilmesi ve öngörülen hedeflere ulaşılabilmesi için idari ve mali açıdan güçlü kurumsal yapıların ve devlet desteklerinin dışında sürdürülebilir finansman mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiği,

 

Yenilenebilir Enerji (Rüzgar, Güneş, Jeotermal)

- Rüzgar enerjisinin Türkiye'nin en önemli kaynaklarından biri olduğu, mevzuat çerçevesinde desteklenmesinde kamu yararı olduğu ve rüzgarın bir sanayi olarak stratejik öneme haiz olduğu,

- Rüzgar enerjisinin gelişen sayısal analiz yöntemleri ile daha etkili kullanılabileceği,

- Rüzgar enerjisinin seçiminden, çevreye etkisine kadar dikkat edilmesi gereken konulara sahip olduğu

- Güneş enerjisinin her geçen gün önem kazandığı ve Türkiye'deki en önemli yenilenebilir kaynaklardan biri olacağı, fakat gerekli düzenlemelerle piyasanın önünün açılması gerektiği,

- Güneş enerjisinin sadece PV (fotovoltaikler)den ibaret olmadığı, termal uygulamalardan aydınlatmaya kadar her bir noktada uygulama imkanlarının bulunduğu,

- Jeotermal kaynaklarımızın kullanımının artırılması gerektiği,

 

Atık

- Atığın bir enerji kaynağı olarak görülmesi ve değerlendirilmesi,

- Atıklardan enerji elde edilmesinin çevreci yöntemlerle yapılabileceği ve bundan hem belediyelerin hem de çevrenin olumlu etki göreceği,

 

Kojenerasyon

- Lisanssız elektrik üretimi ve kojenerasyon uygulamalarının teşvik edilmesi gerektiği ve gerek mevzuat gerekse de şebeke bağlantıları açısından sorunların ancak TEDAŞ – Yatırımcı işbirliği sağlanması ile mümkün olabileceği,

- Kojenerasyon teknolojileri ile pahalı olan enerji kaynaklarının daha etkin, temiz ve verimli kullanılmasının artırılması,

- Mikrokojenerasyon ve trijenerasyon çalışmalarının geliştirilmesi için gerekli olan teşvik sisteminin oluşturulması,

- Toplu konutlarda, 200 konuttan büyük sitelerde, hastaneler vb. yerlerde kojenerasyon ve trijenerasyon uygulamalarının yapılması için yasal alt yapının geliştirilmesi,

 

Bakım, Onarım ve Lojistik

- Enerji santrallerinin işletme ve bakımlarının sistematik ve düzenli olarak yapılması ve güvenlik konularına dikkat edilmesi gerektiği,

- Mevcut üretim, dağıtım ve iletim altyapısının doğru işletme ve bakım yöntemleri ile çok daha verimli çalıştırılabileceği,

 

Nükleer

- Nükleer enerjinin mevcut durum analizinden, işletilmesine ve yeni yapılacak santrallere kadar bir çok konunun ve sürecin dikkatlice incelenmesi gerektiği,

 

Konularının enerji sektörünün gelişimi için gerekliliği gündeme getirilmiştir.

 

Share
Powered by Bullraider.com
   

Twitter'da takip et  

   

Aylık Bülten  

Teknik Bülten

Ayın konusu ile ilgili, makale, bağlantı, yorum, reklam, tanıtım. Yayınlansın dediğiniz ne varsa gönderin. Tecrübe ve katkılarınız bizi memnun eder.  

Telemetri

Bugün uzaktaki makina ve ekipmanlarınızla konuştunuz mu?

Onları dinleyin! Söyleyecekleri şeyler önemli olabilir.

Makinaların genelde söyleyecekleri çok şey vardır ama gerekli ses ve görüntü ekipmanları ile donatılmamıştır. Telemetrik sistemleri kullanarak onları dinleyebilir, ölçülebilir her şey hakkında bilgi alabilirsiniz.

Telemetri deyince tam neyi kastediyoruz?  Devamını oku...

Veri Güvenliği

Kablolu sistemler kapalı alanda çalıştıkları için veri güvenliği açısından daha üstün gözükmelerine rağmen, gerçek tam da böyle değildir. GSM/GPRS ağı üzerinde çalışan telemetrik modüller Devamını oku...

RF Sistemler

Radyo dalgaları uzayda hareket eden ve pek çok iletişim sisteminin temelini oluşturan elektromanyetik dalgalardır. Değişen frekansları ile radyo yayınlarının yanı sıra kablosuz cihazlarda, telefon, televizyon, radar, navigasyon ve telemetrik sistemlerde kullanılmıştır.

Radyo dalgalarında frekans belirleyici özelliktir. Kısa dalgaların

Devamını oku...

Telemetrik Takip Uygulama Örnekleri

Asagıdaki uygulama örnekleri TURA Teknoloji Danışmanlık'ın gönderdiği uygulama örneklerinden seçilmiştir. Detaylar için www.turaconsulting.com 

Uzaktan Tank İzleme Sistemleri

Her geçen gün firmaların LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) depolama tanklarını İzleme taleplerinde artış olmaktadır. Bu tankların çoğu ya erişimi uzak bir yerde ya da şehir dışında bulunmaktadır. Bazı yerlerde ise bulunan tank sayısı birden fazla olabilmektedir.

Telemetri modülleri, Devamını oku...

   
Real-time visitors monitor and live stats
© MUHENDIX.Com 2012, Tum hakları saklıdır.